Tillbaka till första sidan «
 

Preliminärt dagsprogram för Credos sommarläger 2018

Onsdag 18 juli
13.00-15.30
14.30-15.30
Ankomst & Inkvartering
Fika i matsalen
15.30 Välkomstmöte - Aulan
17.00 Kvällsmat - Matsalen
18.00 Vesper
18.15 Barnmöte - Kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - Skolan
19.30

Kvällssamling - Kapellet

21.00
21.45

Kvällsfika i Matsalen
Mässa - Kapellet

   
Torsdag 19juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången
Laudes
Morgonbön vid flaggstången
08.00 Frukost - Matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - Skolan
09.30

Bibelstudium - Kapellet

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn vid flaggstången
Fika - Matsalen
Barnledarsamling
Bön mitt på dagen
12.30

Middag - Matsalen

14.45 Fika - Matsalen
15.15

Gemensam aktivitet - Plats efter väder

17.00

Kvällsmat - Matsalen

18.00 Vesper
18.15 Barnmöte - Kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - Skolan
19.30

Kvällssamling - Kapellet

21.00
21.45
Kvällsfika - Matsalen
Lovsångs- och förbönsgudstjänst - Kapellet
Kollekt till CREDO
   
Fredag 20 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången
Laudes
Morgonbön vid flaggstången
08.00 Frukost - Matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - Skolan
09.30

Bibelstudium - Kapellet

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn vid flaggstången
Fika i matsalen
Barnledarsamling
Bön mitt på dagen
12.30

Middag - Matsalen

13.30 Jesusgympa - Gräsmattan
14.45
15.15
Fika -Matsalen
Seminarier - se anslag (Obs! Inga barngrupper)
17.00

Kvällsmat - Matsalen

18.00 Vesper
18.15 Barnmöte - Kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - Skolan
19.30

Kvällssamling - Kapellet

21.00
21.45
Kvällsfika - Matsalen
Mässa - Kapellet
   
Lördag 21 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången
Laudes
Morgonbön vid flaggstången
08.00 Frukost - Matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - Skolan
09.30

Bibelstudium - Kapellet

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn vid flaggstången
Fika - Matsalen
Barnledarsamling
Bön mitt på dagen
12.30

Middag - Matsalen

14.45
15.15

Fika i Matsalen
Seminarier - se anslag (Obs! Inga barngrupper)

17.00

Kvällsmat - Matsalen

18.00 Vesper
18.15 Barnmöte - Kapellet
19.15 Avslutning i barngrupper - Skolan
19.30

Kvällssamling - Aulan

21.00 Aftonbön - Aulan
Korvgrillning vid sjön
   
Söndag 22 juli

07.30
08.00

Laudes
Morgonbön vid flaggstången
08.00

Frukost - Matsalen

10.20 Samåkning till kyrkan från parkeringen
11.00 Familjemässa - Christinae kyrka, Alingsås
13.00 Middag - Matsalen
   
  ---------- Hemåt igen -----------
   
Tidebön - varje dag
07.30 Laudes
12.15 Bön mitt på dagen
18.00

Vesper

   

 

 
Uppdaterad:2018-02-12