Tillbaka till första sidan «
 

Dagsprogram för Credos Hjälmaredsläger 2018

Onsdag 18 juli
13.00-15.30
14.30-15.30
Ankomst & inkvartering
Fika - matsalen
15.30 Välkomstmöte - aulan
17.00 Kvällsmat - matsalen
18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - kapellet
Matt. 4 "Genom öknen och ut på andra sidan" - Martin Landgren

21.00

21.45

Kvällsfika - matsalen
- ansvariga grupp 1 och 2
Mässa - kapellet - Lars Nordblom

   
Torsdag 19 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången och inne i gympasalen
Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00 Frukost - matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - skolan
09.30

Bibelstudium - kapellet
Hos. 1-2 "Därför skall jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta" -
Anna Sophia Bonde

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn - flaggstången
Fika - matsalen
Samtalgrupper och barnledarsamling
Bön mitt på dagen - kungsflygeln
12.30

Middag - matsalen

14.00-15.00 Övning för gopelkören - aulan
- Jonas Engström
14.45 Fika - matsalen
15.15

Gemensam aktivitet - plats efter väder

17.00

Kvällsmat - matsalen

18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - kapellet
"Skapad till helhet och hälsa"
-
Maria Fässberg Norrhall

21.00

21.45
Kvällsfika - matsalen
- ansvariga grupp 3 och 4
Lovsångs- och förbönsgudstjänst
-
kapellet,
kollekt till CREDO
-
Håkan Persson
   
Fredag 20 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången och inne i gympasalen
Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00 Frukost - matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - skolan
09.30

Bibelstudium - kapellet
Hos. 4-6 "Kom, låt oss vända tillbaka till Herren" -
Anna Sophia Bonde

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn - flaggstången
Fika - matsalen
Samtalgrupper och barnledarsamling
Bön mitt på dagen - kungsflygeln
12.30

Middag - matsalen

13.30 Danspass - gympasalen - Charlotte Ranefalk
14.45
15.15

Fika - matsalen
Seminarium - skolan
(Obs! Inga barngrupper)
"Våga vara förälder" - Alf B Svensson

17.00

Kvällsmat - matsalen

18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15-21.00 Barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - kapellet
"Kärlek och vänskap som håller hela livet"
- Alf B Svensson

21.00

21.45
Kvällsfika - matsalen
- ansvariga grupp 5 och 6
Mässa - kapellet - Maria Fässberg Norrhall
   
Lördag 21 juli
07.00
07.30
08.00
Motion ute vid flaggstången och inne i gympasalen
Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00 Frukost - matsalen
09.15-11.00 Barngrupper - skolan
09.30

Bibelstudium - kapellet
Hos 11-14 "Ty jag är Gud ... den Helige mitt ibland er" -
Anna Sophia Bonde

11.00
11.00
11.15
12.15
Föräldrar möter sina barn - flaggstången
Fika - matsalen
Samtalgrupper och barnledarsamling
Bön mitt på dagen - kungsflygeln
12.30

Middag - matsalen

14.00-15.00 Övning för gopelkören - aulan
- Jonas Engström
14.45
15.15

Fika - matsalen
Seminarier - skolan
(Obs! Inga barngrupper)

"En missionerande livstil" - Simon Wennstig
"Arbete och vila - Att vara i Guds rytm"
- Maria Fässberg Norrhall

17.00

Kvällsmat - matsalen

18.00 Vesper - kungsflygeln
18.15 Barnmöte - kapellet
19.15 Avslutning i barngrupper - skolan
19.30

Kvällssamling - aulan
För alla lägerdeltagare

ca 21.00 Korvgrillning - utomhus
- ansvariga "korvgrillaren" och grupp 7
   
Söndag 22 juli

07.30
08.00

Laudes - kungsflygeln
Morgonbön - flaggstången
08.00

Frukost - matsalen

10.20 Samåkning till kyrkan - parkeringen
11.00 Familjemässa - Christinae kyrka, Alingsås
13.00 Middag - matsalen
   
  ---------- Hemåt igen -----------
   
Tidebön - varje dag i Kungsflygeln
07.30 Laudes
12.15 Bön mitt på dagen
18.00

Vesper

   

 

 
Uppdaterad:2018-07-16