Tillbaka till första sidan «
 
Seminarier under lägret

Enneagram

Välkommen till två spännande seminarier om SJÄLVINISKT - en resa med hjälp av Enneagrammet- en psykologisk utvecklingsmodell för ökad självkännedom och mognad. Modellen hjälper dig att se dina egna mönster inövade sedan barnsben, ditt sätt att tänka, känna och agera - din livsstrategi - för att ta dig genom livet. Att lära känna Enneagrammet är att göra en resa in i sig själv och upptäcka vad som driver och motiverar oss på djupet. Den hjälper oss att se vad som hindrar oss att vara verkligt närvarande, att inte leva våra liv fullt ut.

Enneagrammet är bland de få psykologiska modeller vi känner till som räknar med Gud och ser människan som en andlig varelse. Resan inåt går hand i hand med vägen till Gud. Enneagrammet handlar ytterst sett om helande och i den processen möter vi den som helar. Den visar oss hur vi kan gå från en prestationsidentitet till en kärleksidentitet i Gud.

Seminarium fredag:

Enneagrammets historia och bakgrund, dess uppbyggnad och koppling till kristen tro.

Seminarium lördag:

Genomgång av alla nio livsstrategier som visar på olika styrkor, utmaningar, drivkrafter och självbilder.
(Man kan tillgodogöra sig lördagens seminarium utan att ha varit med på fredagen.)Credo

Credo - var en del av visionen!
Credo har i många år arbetat utifrån visionen att göra Jesus känd i skol- och studentvärlden. Uppdraget är ännu inte slutfört och vi kan se att skörden fortfarande är stor men arbetarna få.

Hur ser Credos arbete ut 2017? Vilken vision har Credo? På vilka sätt kan jag få vara med och hjälpa Credos vision att förverkligas och uppdraget fullföljas? Det här är några frågor som kommer att besvaras under seminariet. Om du brinner för att se skol- och studentvärlden förvandlat av evangeliet om Jesus så är det här ett seminarium för dig!


Gospel

Seminarium fredag

"Gospel med Lasse och Jonas" - körsång i teori och praktik.
På lördagen efter lunch blir det körövning (fristående fortsättning från fredagens gospelseminarium)


Dans

Seminarium fredag och lördag

Vi värmer upp hela kroppen och lär oss lite enkla steg och rörelser med inspiration av Västafrikansk dans.
Krävs inga förkunskaper.


Delande om helande

Seminarium lördag

Vi delar om helande och ber tillsammans.


 

Uppdaterad: 2017-06-25